Od mehatronike do menadžmenta

Etika i moral

mehatronika | 20 Novembar, 2009 17:27

 

 

Teorija Miltona Friedmana

Nije bilo isto pre i posle pojave teorije Miltona Friedmana o etici i moralu u preduzeću.

Pre Friedmanove teorije postojala je Shareholder teorija. Odlika ove teorije je da su u nekom preduzeću menadžeri odgovorni samo akcionarima (vlasnicima) preduzeća i da im je jedini zadatak da obezbede profit. Stoga nije im bio važan način na koji će ostvariti profit, nego samo da ga ostvare. Dakle, npr. nije bilo bitno što prodaju pokvareno mleko i truju narud, nego je bilo bitno da se ono proda, i da se ostvari profit.

Tu apsurdnu teoriju nasledjuje Friedmanova Stakeholder teorija. Ona kaze da su menadžeri nekog preduzeća najmanje jednako odgovorni koliko vlasnicima preduzeća, toliko i radnicima u preduzeću, saradnicima, dobavljačima, kupcima proizvoda preduzeća ili korisnicima usluga i svima onima čiji se delokrug kosi sa delokrugom preduzeća kojim upravljaju. Dakle,odgovorni su prema svima podjednako. Sada postaje bitan i način na koji se dolazi do profita, u čemu se ogleda i veličina ove teorije i ovog autora...

Još samo 7 fakulteta elektrotehnike u svetu

mehatronika | 20 Novembar, 2009 16:04

Čuo sam za frapantan podatak da je u svetu ostalo još samo 7 fakulteta elektrotehnike!! Međutim, to ne treba da čudi jer je tehnika i tehnologija munjevitom brzinom uznapredovala. Svakoga trenutka i svugde se desavaju inovacije i promene kao uslov zadrške konkuretske prednosti u odnosu na sledbenike.

Tako, nije više trend biti inženjer mašinstva, elektrotehnike, ekonomije... To je prošlost. Sada treba znati i jedno i drugo i treće itd. Sada su u trendu Mehatronika, Robotika, Menadžment i slične naučne i obrazovne oblasti, koje predstavljaju sintezu osnovnih oblasti proširenih novitetima. Ukoliko se prikupi više znanja i veština, iz različitih oblasti, to nam automatski pruža bolju sposobnost u rešavanju zadataka koje pred nas stavlja život.

Ovome u prilog stoje reklame i bilbordi pored puta na kojima se ne reklamira ni jedan novi elktrotehnički ili mašinski fakultet i sl, već more menadžerskih fakulteta i usmerenja koji predstavljaju  podršku stvaranju sopstvenog preduzetničkog biznisa...

 

 

Baze podataka i softveri

mehatronika | 20 Novembar, 2009 15:51

 

 

Baze podataka i softveri predmeti su interesovanja kako Mehatroničara tako i Menadžera. Mehatroničar je tu da napravi funkcionalnu bazu podataka u koju će se smestati korisni podaci, dok je uloga menadžera da zna da "vadi" korisne podatke iz baze podataka te da ih koristi za unapredjivanje biznisa. Podaci koji se unose i vade iz baze moraju biti pravi, kvalitetni, korisni, svrsishodni. Slična je situacija i sa softverima. Uloga Mehatroničara je da napravi dobre softvere, a Menadžera da razume i koristi softvere.

Baza podataka je kolekcija podataka organizovanih za brzo pretraživanje i pristup, koja zajedno sa sistemom za administraciju, organizovanje i memorisanje tih podataka, čini sistem baze podataka. Iz ugla korisnika, podaci su na neki logički način povezani. Oni predstavljaju neke aspekte realnog sveta.

Korisnici pristupaju bazi podataka prvenstveno preko upitnika. Korišćenjem ključnih reči i svrstavanjem komandi korisnici mogu brzo da pronađu, preurede, grupišu i odaberu oblast u mnogim zapisima koje treba vratiti ili pomoću kojih treba sastaviti izveštaje o naročitoj skupini podataka u skladu s pravilima dotičnog sistema vođenja baze podataka.

Softveri su programi (naredbe, instrukcije) koji "govore" računaru kako treba da izvršava određene zadatke. Softver je način zapisa algoritama u obliku koji je razumljiv računaru.
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb